Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổng kết công tác năm 2018

(TN&MT) - Chiều 04/01/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác 2019. Đây là dịp nhìn nhận đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019.

BT2
Các vị nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH và ĐQQH khóa XIV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Khánh - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa 10; Đồng chí Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, ĐBQH các khoá 7,9; Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Uỷ viên BCH TW Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa 11; Đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa 12; Đồng chí Phạm Quang Khải, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa 13; Đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại biểu Quốc hội khóa 14 - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng chí Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa 14; Đồng chí Dương Minh Tuấn, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh khoá 14 và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đại biểu HĐND tỉnh...

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, trong năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Kết quả hoạt động của Đoàn ngày càng có chất lượng trên tất cả các lĩnh vực như: Xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, giữ mối quan hệ công tác và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương và Trung ương. Đoàn ĐBQH và các đại biểu Quốc hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều đóng góp tích cực trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, của địa phương.

BT1
Bộ trưởng  Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Đại biểu Quốc hội khoá 14 Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoá 14 tham dự Hội nghị 

Năm 2018 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đại biểu Quốc hội cũng như yêu cầu đổi mới của đất nước

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Dương Minh Tuấn, Uỷ viên ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tỉnh cho biết: Năm 2018, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện tốt Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, từng đại biểu đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình, với quyết tâm cao, nỗ lực, phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Quốc hội cũng như yêu cầu đổi mới của đất nước.

Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri; kịp thời chuyển tải, phản ánh đầy đủ những thông tin, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà đến nghị trường của Quốc hội; chủ động nghiên cứu và tích cực tham gia thảo luận ở tổ và Hội trường tại kỳ họp Quốc hội; nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế với Quốc hội, Chính phủ trong việc biểu quyết, tham gia vào quyết định các vấn đề quan trọng, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế, xã hội.

BT3
Ông Dương Minh Tuấn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị 

Công tác xây dựng luật được đổi mới, chất lượng đóng góp ý kiến vào các dự án luật được nâng lên, nhiều ý kiến mang tính thực tiễn, có tính khả thi, được tiếp thu, có sự chuyển biến về chất lượng góp phần vào kết quả của công tác lập pháp. Đa số các ý kiến đóng góp các dự án luật của các đơn vị, tổ chức và cá nhân đều có chất lượng tốt, được tổng hợp đầy đủ giúp cho đại biểu Quốc hội có tài liệu tham khảo, để tham gia ý kiến tại các buổi thảo luận ở Tổ, Hội trường kỳ họp Quốc hội.

Hoạt động giám sát, khảo sát được chú trọng, bám sát chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát của Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và từ thực tiễn mà cử tri quan tâm để xây dựng kế hoạch giám sát riêng của Đoàn. Hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã diễn ra thường xuyên, chú trọng đi vào những vấn đề hiện đang bức xúc của đời sống kinh tế xã hội và những đòi hỏi của cử tri. Hoạt động giám sát đã thu được kết quả tốt cả về số lượng cũng như chất lượng. Các kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội được các cơ quan hữu quan chấp nhận.

Tiếp xúc cử tri từng bước được đổi mới, luôn chú trọng cải tiến nội dung tiếp xúc cử tri, đa dạng các hình thức để nâng cao chất lượng và hiệu quả, đặc biệt tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực. Tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, của các cơ quan hữu quan trong việc tiếp xúc cử tri được cử tri đánh giá cao.

Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân luôn được các đại biểu Quốc hội quan tâm và xem xét thấu đáo coi đây là nhiệm vụ thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật; qua đó đã giúp cho người dân hiểu và thực hiện tốt quyền dân chủ trong khiếu nại, tố cáo; các cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân dựa  trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Nhìn chung, năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội trong các mặt hoạt động (xây dựng luật; khảo sát, giám sát; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…) góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cũng như yêu cầu đổi mới của đất nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng thích ứng với môi trường làm việc; luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong các hoạt động khảo sát, giám sát, hội thảo, hội nghị trên địa bàn tỉnh.

Tích cực phối hợp và hỗ trợ hoạt động của Đoàn ĐBQH đảm bảo quyền lợi cho người dân

Tại cuộc họp, các vị lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo, cơ quan quản lý nhà có những bài tham luận và góp ý để đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung vào công tác hoạt động của Đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Khánh - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 10 đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh cần thay đổi hơn nữa các hình thức tiếp xúc cử tri, cần thực tế, chi tiết hơn nữa lấy được nhiều ý kiến đóng góp hay, thiết thực để tham gia đóng góp với Quốc hội. Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị Đoàn ĐBQH cần “tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nữa để giải quyết được những vấn đề căn cơ về phía người dân, phải làm sao để người ĐBQH có thể hỗ trợ và đảm bảo được quyền lợi của người dân… Khi giám sát phải đưa ra những đề xuất, ý kiến cho Nhà nước, cho người dân để làm sao giải quyết được mọi việc cho phù hợp, làm sao cho các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát ngày càng chất lượng và có chiều sâu” – ông Trần Văn Khánh nói.

BT6
Ông Trần Văn Khánh - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 10 phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, HĐND đã phối hợp hiệu quả với Đoàn ĐBQH của tỉnh và đem lại kết quả tốt. Phía HĐND thường xuyên cử cán bộ phối hợp với Đoàn ĐBQH để cùng tham gia các đoàn công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân để có được sự thông tin xuyên suốt giữa hai cơ quan, đồng thời tránh sự trùng lặp của các cơ quan giám sát trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2019, ông Trần Văn Tuấn cho biết sẽ tích cực tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Đoàn ĐBQH, đồng thời sẽ cử các đơn vị chuyên trách phối hợp với Đoàn ĐBQH, Ủy ban mặt trận UBND tỉnh để tham mưu, ban hành các quy chế phối hợp với mục tiêu phục vụ nhân dân, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội chung đất nước cũng như của tỉnh.

BT5
Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong các năm tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục cố gắng tích cực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp và hỗ trợ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, vì sự nghiệp phát triển chung của đất nước cũng như địa phương.

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Hoàng Thị Lê Dung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Vũng Tàu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội: Đối với địa bàn thành phố Vũng Tàu, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm tổ chức các buổi tiếp xúc chuyên đề. Bên cạnh đó, UBMTTQVN Thành phố Vũng Tàu đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của tri tại các kỳ tiếp xúc của các Bộ, ngành, địa phương; đồng thời quan tâm giám sát các vụ việc “nóng” tại các địa phương trong tỉnh.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Lợi - Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng kiến nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cùng với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn được tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, kịp thời thông tin và giải đáp thắc mắc của cử tri liên quan đến hoạt động ngân hàng;

Thông tin kịp thời với NHNN Chi nhánh tỉnh những nội dung, ý kiến kiến nghị của cử tri, của Đại biểu Quốc hội tỉnh và những nội dung tổng hợp đề xuất lên Vụ Dân nguyện liên quan đến hoạt động ngân hàng để NHNN chi nhánh tỉnh kịp thời xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị với Thống đốc NHNN Việt Nam.

Chủ động xây dựng kế hoạch, phát triển phương hướng công tác năm 2019

Báo cáo tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019,  để chủ động xây dựng kế hoạch, cải tiến cách thức tổ chức lấy ý kiến vào các dự án luật phục vụ cho kỳ họp thứ bảy và kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV như tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi, tọa đàm, mở rộng các kênh lấy ý kiến cử tri, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, chuyên gia trong việc đóng góp ý kiến cho các dự án luật.

BT7
Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu kết luận Hội nghị

Trong hoạt động giám sát, kiểm soát, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và nội dung chương trình giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và tình hình thực tiễn của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các đoàn khảo sát, giám sát theo thẩm quyền và tiếp tục giám sát, khảo sát những vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm. Chú trọng tăng cường hoạt động giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri sau giám sát, khảo sát.

Đối với những quyết định vấn đề quan trọng, trên cơ sở ý kiến cử tri, tình hình đất nước và kiến nghị của địa phương, trong năm 2019, các đại biểu Quốc hội sẽ nghiên cứu, lựa chọn và thống nhất trong Đoàn nội dung thảo luận liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 thảo luận báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân sẽ phải thường xuyên duy trì, bám sát để ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Ban, Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

BT4
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận ý kiến của các đại biểu và mong tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đại biểu, các ban, ngành, địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Yến, hiệu quả phối hợp giữa Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp phụ thuộc rất nhiều vào cách thức tổ chức hoạt động, trách nhiệm, kỹ năng công tác của các ĐBQH, đại biểu HĐND. Vì vậy, để kết quả hoạt động của Đoàn ngày càng có chất lượng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị mỗi đại biểu dân cử nói riêng và cơ quan dân cử nói chung tiếp tục thực hiện phương thức đổi mới, phát huy vai trò công tác tham mưu, quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, không chỉ dừng lại ở tính năng phục vụ mà phát huy hơn nữa vai trò của mình, tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Đoàn ĐBQH trên tất cả các lĩnh vực.

Thường trực UBND, HĐND, UBMTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh trong tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng luật, tham gia các đoàn giám sát, khảo sát. 

Theo bà Nguyễn Thị Yến, sự tin tưởng, hỗ trợ tích cực của Quốc hội, các cơ quan Trung ương, các ngành, các cấp, các địa phương đã tiếp thêm sức mạnh để Đoàn ĐBQH hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian tới, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của cả nước.

Khương Trung  - Linh Nga

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục