Bộ TN&MT trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2019

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn số 1042/BTNMT-TCM  gửi UBND các tình, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, các cơ quan, tổ chức về việc giới thiệu tập thể, cá nhân tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019. 
Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ TN&MT tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; phát triển phong trào bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Giải được tổ chức 2 năm/lần, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng xã hội.

Việc xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 tiếp tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

giải thưởng môi trường
Ảnh minh họa

Năm nay, Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 có những điểm mới; cụ thể như thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 (thay vì trước ngày 30 tháng 3 của năm xét tặng Giải thưởng) và tổ chức trao thưởng nhân dịp hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (thay vì dịp ngày Môi trường thế giới 05/6 của năm xét tặng Giải thưởng).

Việc thay đổi trên nhằm tạo tính lan tỏa và thu hút được sự tham gia đông đảo của các đối tượng cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn đề xuất, thẩm định, xét tặng Giải thưởng cũng như tăng cường hiệu quả các hoạt động truyền thông về các hoạt động bảo vệ môi trường đang thu hút sự tham gia của cộng đồng xã hội, người dân và doanh nghiệp.

Phạm Ngọc Bách

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục