--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường

Ngành TN&MT - 09:58 19/04/2019

(TN&MT) - Năm 2019,  Sở TN&MT được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao tổng số 28 nhiệm vụ. Tính đến hết quý 1/2019, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 02 nhiệm vụ (7,14%), đang thực hiện trong hạn 15 nhiệm vụ (53,57%), thực hiện thường xuyên 11 nhiệm vụ (39,29%).

Anh 1
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước mặt tại các hồ chứa nước

Tăng tốc từ đầu năm

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Nhằm triển khai  những nhiệm vụ được giao, ngày 05/01/2019, Sở TN&MT đã ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trong đó, quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, phòng ban. Đến hết quý 1/2019, công tác quản lý nhà nước về  tài nguyên và môi trường của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, trong quý 1/2019, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, làm cơ sở định hướng quan trọng cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàn toàn tỉnh, lần đầu tiên quỹ đất công được quản lý và khai thác đến từng thửa đất. Đến nay, Sở TN&MT đã xây dựng dự thảo Kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh và phần mềm quản lý, kết xuất sản phẩm của dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh

Đồng thời, Sở TN&MT cũng tăng cường công tác hậu kiểm thông qua việc đã xây dựng kế hoạch và kiểm tra tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2015 - 2017 nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Từ đó, nguồn lực về đất đai được phát huy đầy đủ, hiệu quả sử dụng đất cao, thực sự trở thành nguồn lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng trong quý 1/2019, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 04 Quyết định giao đất, cho thuê đất cho 04 tổ chức, với diện tích 229.763,8m2. Diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lũy tiến đến tháng 02/2019 là 170.672,34/173.093,46 ha, chiếm 98,60%. Trong đó, diện tích đất đã cấp cho các tổ chức sử dụng là 68.762,33 ha, chiếm 99,23 %; diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 101.910,01 ha, chiếm 98,13%.

Trong lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường các khu vực trọng điểm kịp thời triển khai thực hiện; chú trọng công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; tăng cường tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải…

Mặt khác, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn tổ chức thành công cuộc họp đối thoại với doanh nghiệp lần 1 năm 2019 (vào ngày 11/01/2019) với sự góp mặt của nhiều Sở, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Sở TN&MT đã tổ chức giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp được thể hiện tâm tư, nguyện vọng trong quá trình làm việc với Sở.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã được Sở TN&MT chú trọng tăng cường, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. Qua đó, Sở TN&MT kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý các dự án chậm triển khai, các điểm nóng về môi trường, các tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện xong 01 Đoàn thanh tra, 01 Đoàn kiểm tra về môi trường; đang thực hiện 01 Đoàn kiểm tra về môi trường; đã thực hiện xong 01 Đoàn thanh tra về đất đai; đang thực hiện 01 Đoàn thanh tra về hoạt động đo đạc và bản đồ; đã xử lý vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với tổng số tiền là 310 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo ông Lê Ngọc Linh, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn tồn đọng các vụ việc đất đai đang thực hiện do tính chất phức tạp, nhạy cảm, cần phải báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp để xử lý. Sự phối hợp, giải quyết công việc giữa các Sở, ngành, địa phương còn chậm nên vẫn chưa báo cáo giải quyết kịp thời theo chỉ đạo của cấp trên. Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch chậm do thông qua quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật và chờ xây dựng giá khởi điểm đấu giá, mặc dù đã phê duyệt phương án đấu giá.

Đồng thời, việc xác định đất sạch, xác đinh quy hoạch phức tạp, diện tích còn chồng lấn phải điều chỉnh nhiều lần, dẫn đến kéo dài thời gian để lập hồ sơ để đưa ra đấu giá do qua nhiều cơ quan, tổ chức. Việc xây dựng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất còn quá cao, khó tiếp cận nhà đầu tư.

Ngoài ra, khối lượng công việc về lĩnh vực biển và hải đảo ngày càng lớn, yêu cầu cao về chuyên môn và tiến độ, trong khi nguồn nhân lực hiện nay của Chi Cục Biển và Hải đảo vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về trình độ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, nên quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao gặp rất nhiều khó khăn.

Anh 2
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang tập trung triển khai Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Tập trung vào các khâu đột phá

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Linh cho hay: Định hướng trong năm 2019, ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo phương châm hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, năng động, hiệu quả” với 02 khâu đột phá: Đấu giá quyền sử dụng đất và tăng cường năng lực quan trắc môi trường nhằm chủ động trong công tác quản lý, giám sát và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong quý 2 và những quý tiếp theo của năm 2019,  Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, chính sách theo pháp luật về tài nguyên và môi trường; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động công vụ.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; tiếp tục kiến nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng; rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên.

Mặt khác, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường nhằm phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các điểm nóng về môi trường đã được xác định như: Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; Khu vực Tân Hải, Khu vực Cửa Lấp; hoạt động chăn nuôi heo; hoạt động của các nhà máy thép,...

Hiện tại, Sở TN&MT cũng đang tiếp tục thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quan trắc tài nguyên và môi trường, gồm: 03 Trạm quan trắc không khí xung quanh: Khu xử lý chất thải Tóc Tiên, khu vực TP. Bà Rịa, khu vực TP. Vũng Tàu; 02 Trạm quan trắc tự động nước mặt tại hồ Châu Pha, hồ An Hải; 01 Trạm quan trắc suối Chà Răng thượng nguồn hồ Đá Đen...

Trong lĩnh vực biển và hải đảo, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung triển khai Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Dự án về lĩnh vực biển hải đảo; phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam triển khai Dự án “Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam” bằng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ đề xuất các biện pháp phối hợp triển khai thực hiện giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển để nhận chìm bùn nạo vét thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam do Bộ TN&MT cấp cho Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn; phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương trong việc hướng dẫn, giải quyết kịp thời các hồ sơ đề nghị nhận chìm bùn nạo vét ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO