--Quảng cáo---

Thời hạn đăng ký biến động khi nhận chuyển nhượng một phần dự án?

Bạn đọc - Pháp luật - 00:00 17/11/2017

(TN&MT) – Xin hỏi, đối với trường hợp nhận chuyển nhượng một phần dự án đầu tư có sử dụng đất khi làm thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất sẽ như thế nào? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Thời hạn để các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục trên là bao lâu?

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyen & Môi trường xin tư vấn như sau:

Thời hạn để các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất cho trường hợp nhận chuyển nhượng một phần dự án đầu tư có sử dụng đất phụ thuộc vào tình trạng hồ sơ của tổ chức khi nộp.  

Toàn bộ hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký biến động trên được quy định tại Điều 12, Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND thành phố Hà Nội. Cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký biến động về sử dụng đất sau khi có Quyết định của UBND Thành phố cho phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án.

Khi đó, tổ chức nộp (01) bộ hồ sơ, tại Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu - bản chính); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bản chính); Hợp đồng chuyển nhượng dự án theo quy định (bản sao hoặc gửi bản sao kèm bản chính để đối chiếu); Quyết định của UBND Thành phố cho phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án (bản sao); Giấy tờ liên quan đến việc xác định nguồn gốc số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng đã trả cho Nhà nước (bản sao).

Trình tự giải quyết:

a) Trường hợp chuyển nhượng dự án mà bên chuyển nhượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có thông báo và cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan Thuế thực hiện thu nghĩa vụ tài chính; thực hiện các thủ tục liên quan đến Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất); thủ tục đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận mới (nếu đơn vị có nhu cầu và đơn đề nghị) theo quy định.

Thời gian giải quyết không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp phải bổ sung hồ sơ thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc phải có thông báo bổ sung hồ sơ (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ nêu trên).

b) Trường hợp chuyển nhượng dự án mà bên chuyển nhượng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước:

-  Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thực tế sử dụng đất và thực hiện thẩm định hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 83 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; trường hợp đủ điều kiện, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi đất của bên chuyển nhượng và quyết định giao đất, cho thuê đất cho bên nhận chuyển nhượng;

Thời gian giải quyết không quá tám (08) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp phải bổ sung hồ sơ thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc phải thông báo bổ sung hồ sơ (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ nêu trên).

-  Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố có quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục liên quan đến Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất);

- Sau khi tổ chức sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ theo Quyết định của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc ký Giấy chứng nhận mới (nếu đơn vị có nhu cầu và đơn đề nghị) theo quy định và thông báo cho tổ chức sử dụng đất trong cùng một ngày; thực hiện việc chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Thời gian giải quyết không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường trao Giấy chứng nhận cho người được cấp trong thời hạn (01) một ngày làm việc kể từ ngày người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ văn bản hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO