Thí điểm sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu sản xuất xi măng

29/11/2015 00:00

  (TN&MT) - Tại Văn bản số 388/TB-VPCP ngày 26/11/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một...

 

(TN&MT) - Tại Văn bản số 388/TB-VPCP ngày 26/11/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để triển khai thí điểm Dự án sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam có hiệu quả.

Văn bản số 388/TB-VPCP nêu rõ: Thời gian qua, công tác xử lý chất thải rắn đã được các Bộ, ngành, địa phương và người dân quan tâm hơn. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị và xử lý mới đạt 84,5 - 85%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn đạt 40 - 50%.

Hiện nay, cả nước mới có 32 nhà máy xử lý chất thải rắn, những nơi chưa đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn thì rác thải xử lý chủ yếu bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh; đối với khu vực nông thôn chất thải rắn hầu hết được tập kết tại các bãi chôn lấp của xã và không được xử lý triệt để. Thực tế, có 76 bãi rác đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013. Do vậy, việc áp dụng công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng là giải pháp cần thiết trong việc giải quyết vấn đề môi trường, tiết kiệm tài nguyên đất.

Để triển khai thí điểm Dự án sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam có hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải  giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đánh giá công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng của Tổ chức năng lượng mới và Phát triển Công nghệ Công nghiệp Nhật Bản (NEDO) làm cơ sở lựa chọn công nghệ phù hợp với Việt Nam.

Đồng thời chủ trì, cùng với Tổng công ty xi măng Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất lựa chọn Nhà máy xi măng Tam Điệp áp dụng thí điểm công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho sản xuất xi măng và trả lời cho Tổ chức NEDO.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty xi măng Việt Nam lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó đề xuất mô hình tài chính, quản lý vận hành, cơ chế thực hiện; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác không bảo đảm về môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2015.

PV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí điểm sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu sản xuất xi măng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO