Bia 333
Tin mới nhất
Chung tay giảm thiểu ô nhiễm không khí
Chung tay giảm thiểu ô nhiễm không khí
(TN&MT) - Từ đi bộ nhiều hơn đến giảm chất thải, đó là những việc làm mà cộng đồng trên toàn thế giới có thể thực hiện để chung tay giải quyết vấn đề về ô nhiễm không khí.
Tăng dân số - Thách thức quản lý tài nguyên nước tại đới ven biển
Tăng dân số - Thách thức quản lý tài nguyên nước tại đới ven biển
​​​​​​​(TN&MT) - Các hoạt động của con người tác động đến hệ thống nước dưới đất ven biển trên nhiều mặt và vượt ra ngoài hoạt động khai thác nước từ các tầng chứa nước ven biển. Tăng dân số cũng là yếu tố làm gia tăng thách thức này.