Bia 333
Tin mới nhất
Xu hướng môi trường tại Châu Á- Thái Bình Dương và một số định hướng chính sách trong thời gian tới
Xu hướng môi trường tại Châu Á- Thái Bình Dương và một số định hướng chính sách trong thời gian tới
(TN&MT) - Tại Châu Á- Thái Bình Dương, sự tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa trong khu vực thời gian qua đã đưa hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói cũng như cải thiện các dịch vụ thiết yếu của con người. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, sự suy thoái môi trường trong khu vực đang ngày càng gia tăng và có những tác động tiêu cực đến cuộc sống con người. Hiện tượng thời tiết cực đoan, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước ngầm, chất thải vi nhựa và nhựa biển hiện đang là những vấn đề mới nổi, có thể đảo ngược những tiến bộ gần đây của khu vực.