--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Môi trường - Thu Thủy - 15:36 05/11/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 17417/UBND-NN gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 7846/SKHĐT-QH ngày 25/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên. Trước mắt, giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân dân về giảm phát thải khí nhà kính.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và hưởng thụ thành quả của sự phát triển, nhằm thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn tích hợp các nội dung triển khai Chiến lược trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp, các ngành; các cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được các bộ, ngành Trung ương ban hành và hướng dẫn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO