--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Đất đai - Thanh Tâm - 20:32 07/12/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Hội đồng thẩm định gồm 12 người, trong đó có Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 10 ủy viên.

Mỗi thành viên Hội đồng thẩm định phải khẳng định rõ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về sự phù hợp quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất đối với từng dự án, công trình được đề xuất trong hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Thành viên Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định khác có liên quan.

Hình thức thẩm định thông qua cuộc họp hoặc bằng văn bản  gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Thanh Hóa thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện dựa trên cơ sở thành viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, có trình độ, năng lực chuyên môn cao do các sở, ngành có liên quan cử tham gia Tổ giúp việc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua; làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO