--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Tăng cường ứng dụng CNTT trong lĩnh vực đất đai

Đất đai - Thu Thủy - 11:20 03/04/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Văn bản yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chỉ đạo điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai.

Thực hiện Công văn số 1598/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai.

Theo đó, ngày 31/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 4005/UBND-NN yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai để tích hợp trong thực hiện hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ cao, nhằm góp phần phòng chống dịch covid-19, thực hiện hiệu quả công tác cách ly, không để dịch lây lan ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân.

Ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ đất đai nhằm phòng chống dịch covid-19

Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm hành chính công tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân triển khai ứng dụng mạnh mẽ việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai qua môi trường mạng. Tập trung rà soát, cắt giảm và chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính, tái cấu trúc nghiệp vụ đất đai ở cấp tỉnh cấp huyện cấp xã. Hoàn thiện các thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa nhưng vẫn đảm bảo đúng trình tự thủ tục, thời gian quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn chỉnh về việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên môi trường mạng. Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham gia vận hành Cổng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chủ trì, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài Nguyên và Môi trường theo quy định.

  • Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai
    Đất đai - Thu Thủy - 08:59 09/01/2020
    (TN&MT) - Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm qua cơ bản đi vào nền nếp, việc sử dụng đất ngày càng đạt hiệu quả, công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai có chuyển biến tích cực. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO