Thanh Hóa: Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo

Thu Thủy| 24/12/2021 12:05

(TN&MT) - Thực hiện Công văn số 8630/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố ven biển chủ động triển khai thực hiện.

Để triển khai công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 20211/UBND-NN, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT để tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Trong quá trình lập, trình phê duyệt chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Tổ chức xây dựng chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Thanh Hóa và triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện tốt công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện chính sách, pháp luật quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án có sử dụng khu vực biển, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật giao khu vực biển để thống nhất về tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biển nhằm tránh chồng chéo, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT trong quá trình thẩm định hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và dự án đầu tư khu vực ven biển; đảm bảo các quy định của pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Giám sát các đơn vị liên quan thực hiện công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, giao Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển trên địa bàn tỉnh trong quá trình quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án khu vực ven biển thường xuyên quan tâm rà soát các vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; kịp thời báo cáo về Sở TN&MT để có giải pháp quản lý hiệu quả, đảm bảo quy định của pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong phạm vi quản lý, đảm bảo thời gian, số liệu đầy đủ và chính xác làm cơ sở để Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ TN&MT theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO