--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng ở các huyện miền núi

Xã hội - Thanh Tâm - 19:11 15/10/2019

(TN&MT) – Từ nguồn vốn và các chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 5 năm qua bộ mặt nông thôn các huyện miền núi đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, chính sách vay vốn hỗ trợ thoát nghèo đến với nhiều hộ dân, nhiều mô hình kinh tế mới được triển khai, đời sống vật chất và tinh thần của người dân miền núi không ngừng được nâng cao.  

Trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, tổng nguồn vốn từ các chương trình dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đầu tư cho vùng dân tộc, miền núi đạt trên 80 nghìn tỷ đồng. Đã thực hiện đầu tư cải thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực miền núi. Trong đó, tổng vốn ngân sách nhà nước khoảng 8,3 nghìn tỷ đồng, đã đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 

Nhờ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi đã được cứng hóa.
Nhờ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi đã được cứng hóa.

Đơn cử như: Đường nối các huyện ở Tây Thanh Hóa (350km); đường giao thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai xã Mường Chanh, huyện Mường Lát (60km). Mở rộng, nâng cấp đường Hồi Xuân – Tén Tằn (111km); mở rộng, nâng cấp Quốc Lộ 217, Quốc lộ 47 với tổng chiều dài hơn 112km; nâng cấp, cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã và liên xã; các nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Trung Sơn, Cẩm Thủy, Bá Thước , Bá Thước 2 đi vào hoạt động. Đầu tư 02 nhà máy gạch không nung, xây dựng 7 chợ. thu hút nhiều doanh nghệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật 04 Cụm công nghiệp với diện tích 129,5ha…

Hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi quan trọng như: hồ Vụng Vả, huyện Cẩm Thủy; hồ Rẫy Cồ, hồ Khe Thoong, huyện Như Thanh; đập Bù Đàn, Hón Đang, huyện Lang Chánh; đập Na Tao, huyện Mường Lát. Nâng cấp trên 100 công trình hồ đập; kiên cố được hơn 150km kênh mương, đưa tổng số kênh mương được kiên cố hóa là 1.600km, đạt 42% tổng chiều dài kênh mương của 11 huyện miền núi, đưa năng lực tưới đạt tỷ lệ trên 72%.

 

Các chương trình múc tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự án định canh định cư, Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết đinh só 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng nguồn vốn đầu tư là gần 3,5 nghìn tỷ đồng, đã đầu tư xây dựng  được gần 2 nghìn công trình thiết yếu các loại. Duy tu, bảo dưỡng được hơn 250 công trình phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; hỗ trợ cho hơn 60 hộ/200 khẩu định canh, định cư ổn định. Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho gần 3 nghìn hộ nghèo thiếu nước sinh hoạt, đưa dân số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên hơn 820 nghìn người.
 

Cơ sở hạ tầng của các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa không ngừng được đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.
Cơ sở hạ tầng của các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa không ngừng được đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2014-2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt 08 đề án để thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho vùng dân tộc và miền núi. Trong đó có 05 đề án đã được bố trí 42 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh để thực hiện đầy tư 30 công trình giao thông, nhà văn hóa.

Đến nay tỷ lệ xã có đường ô tô tới trung tâm xã đã được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ thôn, bản có giao thông được cứng hóa đạt 75%; tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 87%; có 100 số xã được dùng lưới điện quốc gia;100% số xã có điện thoại; 100% trung tâm các huyện, xã có mạng dẫn cáp quang và được phủ sóng thông tin di động…
 

Về kết quả thực hiện các dự án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình, đa dạng hóa sinh kế; chính sách hỗ trợ, vay vốn nâng cao đời sống nhân dân. Tổng nguồn vốn thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình đa dạng hóa sinh kế;

Chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/QĐ-TTg; Chính sách vay vốn; Chính sách đối với người có uy tín; các đề án tuyên truyền chính sách pháp luật cho vùng dân tộc thiểu số được Trung ương phân bổ gần 2,8 nghìn tỷ đồng, đã hỗ trợ phát triển sản xuất cho hơn 90 nghìn hộ nghèo, cận nghèo để mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón các loại. Hỗ trợ trực tiếp cho hơn 1,2 triệu khẩu của các hộ nghèo, cận nghèo; tạo điều kiện cho hơn 4 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Thực hiện chính sách đối với người có uy tín cho gần 10 nghìn lượt người; tổ chức 20 hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật… Các chính sách được thực hiện có hiệu quả góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các đồng bào dân tộc thiểu số.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO