Thái Nguyên: Khơi dậy phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội

Xuân Vũ| 28/03/2021 10:58

(TN&MT)- Trong 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền địa phương của Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh Thái Nguyên.nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, cùng với sự phát triển của đất nước, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, một số lĩnh vực có bước tăng bứt phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tăng sự đóng góp của khoa học công nghệ. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển; nhiều dự án đầu tư lớn, quan trọng đi vào hoạt động, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt mục tiêu đề ra. Hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn được đầu tư, phát triển; cơ sở hạ tầng của các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn được tăng cường, nhiều chương trình, dự án đầu tư tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát huy hiệu quả, tạo sự thay đổi theo hướng tích cực.

Công tác dân tộc, tôn giáo, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là các chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, xóm, bản đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Chị không đi Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế và đảm bảo đời sống Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, đồng thuận.

Thái Nguyên phát huy tính thần đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển KT-XH, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc.

 

MTTQ tỉnh Thái Nguyên tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, hiệu quả. Đặc biệt, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch của tỉnh đạt hiệu quả... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

MTTQ các cấp phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân. Thông qua hệ thống tổ chức rộng rãi của MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư, những người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, định kỳ hoặc đột xuất kịp thời báo cáo, phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm tình hình Nhân dân để có những giải pháp hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận nhiều tiền, quà, trang thiết bị y tế từ các đơn vị, cá nhân ủng hộ phòng chống đại dịch Covid 19 (ảnh thainguyentv.vn).

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, làm Trưởng Ban chỉ đạo tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, triển khai ngày càng thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tích cực hưởng ứng, tham gia. Điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động; Cuộc vận động “Năm không ba sạch”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” trong đoàn viên công đoàn; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện” trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”... phát động các đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí minh; 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam...

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vì cộng đồng to lớn trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

MTTQ tỉnh Thái Nguyên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần quan trọng phát triển KT-XH, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua: Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân đã huy động được 542 tỷ đồng, trong đó vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt trên 58,4 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 1.092 nhà và sửa chữa 533 nhà ở cho hộ nghèo; trao tặng hàng trăm nghìn suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2018, vào dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy phát động tổ chức chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”, huy động được sự tham gia ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp với tổng trị giá trên 110 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật), góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nghèo, trong đó tập trung hỗ trợ Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; vận động ủng hộ, giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh bị thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, tai nạn, sự cố nghiêm trọng trên 29,2 tỷ đồng; vận động các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền và hiện vật trị giá trên 40,9 tỷ đồng…

Thông qua các hoạt động trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 11,21% (năm 2016) xuống còn 2,82% (năm 2020).  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Khơi dậy phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO