--Quảng cáo---

Tây Ninh: Chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai

Đất đai - 19:51 09/09/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Văn bản về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

tn
Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất ngày càng có hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Song, công tác quản lý đất đai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc. Trong đó, còn có trường hợp thực hiện Luật Đất đai chưa nghiêm; việc đầu tư hạ tầng thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm.

Để chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai; kịp thời tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Tây Ninh theo quy định của Luật Đất đai và các Nghị định chuyên ngành.

Song song đó, xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài; tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện; chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân.

Sở TN&MT Tây Ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật đất đai hiện hành để tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo Bộ TN&MT tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai; kiểm tra, rà soát đối với dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng để có biện pháp tháo gỡ, đưa đất vào sử dụng.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Tây Ninh tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục; kịp thời rà soát, chuẩn hóa và công bố công khai các thủ tục mới, sửa đổi theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường, đầu tư, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các bất cập, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; tổ chức thực hiện tốt công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện theo quy định, đảm bảo việc dự báo nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực sát với thực tế; rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Cùng với đó, chấn chỉnh công tác xây dựng, điều chỉnh bổ sung và triển khai thực hiện quy hoạch chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư, hạn chế thấp nhất tình trạng phải cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, trừ các dự án cấp bách và thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh; tiếp tục kiểm tra, rà soát đối với dự án đã được UBND các huyện, thành phố giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc không đưa đất vào sử dụng.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; tập trung nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định, báo cáo đề xuất phương án quản lý, đảm bảo hiệu quả và đúng pháp luật.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO