--Quảng cáo---

Tập trung điều chỉnh, bổ sung 05 quy trình vận hành trên lưu vực sông

Tài nguyên nước - 17:52 28/05/2019

(TN&MT) - Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 5 năm 2019, Cục đã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông Srêpốk, Cả, Hương, Đồng Nai, Vu Gia - Thu Bồn: đã thực hiện tổng hợp các ý kiến góp ý về yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung quy trình; xây dựng dự thảo (lần 1) và hiện nay, đang gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

song dong nai
Một góc lưu vực sông Đồng Nai

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục hoàn thiện các nội dung và xây dựng dự thảo Quy hoạch (lần 1) về nhiệm vụ xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc; tiếp tục triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày.

Đồng thời, Cục đã thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện chính sách hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ nguồn nước dưới đất và bảo đảm công khai, minh bạch, trong đó có việc rà soát đối với quy định hạn chế khai thác nước dưới đất đã ban hành và khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đối với các địa phương chưa ban hành;  chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là các quy định mới như: giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ trực tuyến; giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên hồ và việc xả dòng chảy tối thiểu, đảm bảo tỷ lệ các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo cơ chế phối hợp liên hồ chứa đạt từ 62% trở lên.

Ngoài ra, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tiến hành tập trung kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý vi phạm đối với việc vận hành giảm lũ cho hạ du, điều tiết nước trong mùa cạn, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ theo quy trình liên hồ chứa, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 99/QĐ-TNN, ngày 16/4/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước.

Cục cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, triển khai sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử, chứng thực chữ ký số đối với các đơn vị trực thuộc Cục.

Đối với công tác cấp phép, tháng 5 năm 2019, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 15 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Cũng theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 6, Cục sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk; triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia; xây dựng Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu; xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; Đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn NDĐ ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo;…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO