--Quảng cáo---

TP.HCM: Quy định mức chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Đất đai - 16:15 31/08/2019

(TN&MT) - UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố và có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

dat
Một khu đất đã được hoàn thành giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư ở Hóc Môn (TP.HCM)

Quyết định này quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai 2013. Theo đó, nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích bằng 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án.

Đối với dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo khối lượng công việc thực tế và mức trích khống chế tỷ lệ 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố và Tổ giúp việc được trích bằng 2% dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng không quá 100 triệu đồng một dự án.

Quyết định cũng nêu rõ các nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm điểm, cưỡng chế thu hồi đất, gồm: Chi tuyên truyền  vận động các đối tượng liên quan thực hiện thu hồi đất; chi cho đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng nhà, đất để phục vụ tính giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại; chi cho công tác xác định giá đất; chi lập, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng quy định chi tiết về các khoản chi cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; thẩm định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và phương án thực hiện; tiền lương và phụ cấp kiêm nhiệm của bộ phận phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; chi thưởng hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước thời hạn…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO