--Quảng cáo---

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Gấp rút hoàn thiện các văn bản pháp lý

Biển đảo - 10:43 20/08/2019

(TN&MT) - Ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách pháp chế Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ TN&MT, Tổng cục đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019, trong đó, đẩy mạnh hoạt động xây dựng văn bản pháp luật phục vụ công tác quản lý biển, hải đảo, đặc biệt, hoạt động giao khu vực biển để nhận chìm ở biển.

T11a


Hiện nay, công tác giao khu vực biển, nhận chìm ở biển còn chưa được hoàn thiện bởi lẽ việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51/CP-NĐ còn chưa được ban hành. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường và hải đảo trong thời gian qua còn tồn tại vướng mắc, còn thiếu những quy định liên quan như quy định về lấn biển, nhận chìm, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển cần tiếp tục sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, còn nhiều quy định chồng chéo liên quan đến các lĩnh vực này. Về mặt hệ thống pháp luật cần nhiều sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện.

Tuy vậy, đây là một lĩnh vực mới, các quy định pháp luật cũng còn rất mới, có những quy định lần đầu tiên được luật hóa, nên khi triển khai còn gặp hạn chế hoặc chưa phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, một số nguyên nhân khách quan như một số quy định pháp luật mới được ban hành như Luật Quy hoạch, Luật Thủy sản… cũng đưa đến những yêu cầu cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Để tập trung hơn cho công tác quản lý, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam hiện đã xây dựng và tham mưu trình các cấp có thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định về nhận chìm ở biển. Trong các văn bản này đã quy định chi tiết, cụ thể về nhận chìm ở biển phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo một trình tự chặt chẽ. Các vật, chất được cấp phép nhận chìm xuống biển đầu tiên phải nằm trong danh mục các vật, chất được phép nhận chìm xuống biển; đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, không tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường, nguồn lợi thủy sản… Ngoài ra, pháp luật cũng quy định đầy đủ những nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp phép nhận chìm.

Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang gấp rút nghiên cứu đề xuất tham mưu với các cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung ban hành mới các qui định kĩ thuật, tài liệu hướng dẫn liên quan đến đánh giá tác động môi trường trong nhận chìm; quy chuẩn, quy định kĩ thuật đánh giá vật, chất nhận chìm; lựa chọn vị trị nhận chìm; ban hành các tài liệu hướng dẫn về giám sát trong quá trình và sau quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân cũng như doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhận chìm. Khi thực hiện cấp phép nhận chìm cần có sự đánh giá một cách kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện một cách khoa học về các vật, chất được phép nhận chìm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đặc biệt, phải đặt ra các phương án xử lý khác nhau khi không còn phương án nào khác mới được phép nhận chìm xuống biển, đánh giá chi tiết về các khu vực biển được cấp phép để nhận chìm nhằm đảm bảo môi trường, hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản cũng như đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, đặc biệt là vùng biển ven bờ. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn thải từ đất liền ra biển; quản lý chặt chẽ hoạt động nhận chìm ở biển.

Đồng thời thực hiện việc điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của các khu vực biển, hải đảo ở vùng rủi ro ô nhiễm cao hoặc rất cao. Công bố các khu vực biển, hải đảo không còn khả năng tiêp nhận chất thải; đánh giá, kiểm kê các nguồn thải từ đất liền và trên biển. Xây dựng và triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường biển đến năm 2030, trong đó tập trung quản lý các nguồn thải khu vực biển ven bờ, từ đất liền, từ các hoạt động giao thông vận tải, nuôi trồng thủy sản.                   


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO