PVN60
Tin mới nhất
Để bùn đỏ trở thành tài nguyên
Để bùn đỏ trở thành tài nguyên
(TN&MT) - Dưới góc nhìn của một số nhà khoa học, bùn đỏ lại là tài nguyên chứ không phải chất thải đáng nguy hại.