Tin mới nhất
Khai thác khoáng sản còn chưa hiệu quả
Khai thác khoáng sản còn chưa hiệu quả
Tổng cục Địa chất – khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong thời gian qua Việt nam đã phát hiện được trên 5000 mỏ, điểm quặng với trên 60 loại khoáng sản khác nhau.