Bia 333
Tin mới nhất
Đà Nẵng: Đề nghị Cây đa Sơn Trà là cây di sản
Đà Nẵng: Đề nghị Cây đa Sơn Trà là cây di sản
(TN&MT) - Chính quyền TP. Đà Nẵng vừa quyết định lập hồ sơ đăng ký với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam xét công nhận cây đa Sơn Trà là cây di sản giai đoạn (2014-2020).
Sông Srêpốk đang chết vì thủy điện
Sông Srêpốk đang chết vì thủy điện
(TN&MT) - Những khu du lịch gần sông vắng khách, đồng bào sống ở ven sông đang lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trầm trọng.