Lạng Sơn: Kiểm tra, giám sát hoạt động các mỏ khai thác khoáng sản

(TN&MT) – Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành công văn số 4862 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng về kiểm tra, giám sát hoạt động của các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Khai thac đá HL
Nhiều mỏ đá trên địa bàn huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) chưa tuân thủ nghiêm các quy định trong hoạt động sản xuất.

Theo đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng và các cơ quan có liên quan chủ động hướng dẫn các cơ sở khai thác khoáng sản thực hiện các giải pháp để hạn chế tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất; Thường xuyên kiểm tra, giám sát các mỏ khai thác khoáng sản hoạt động đúng theo cam kết để giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quanh khu vực mỏ; báo cáo, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát môi trường khu vực; quản lý hoạt động nổ mìn khai thác mỏ để có cảnh báo sớm tới các chủ thể có liên quan; xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; chủ động giám sát các cơ sở khai thác khoáng sản tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, báo cáo, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền để kịp thời xử lý.

Hoàng Nghĩa

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục