Công bố quy hoạch Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị

 

(TN&MT) - Ngày 29/12, Sở TN&MT Quảng Trị tổ chức lễ công bố quy hoạch phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 

Anh 1
Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị công bố Quyết định của UBND tỉnh về quy hoạch phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ có đường bờ biển dài khoảng 75km. Vùng bờ của tỉnh được xác định bao gồm các xã, thị trấn có biển thuộc 4 huyện ven biển Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ, vùng biển có ranh giới trong phạm vi 6 hải lý trở vào và vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ với phạm vi 6 hải lý xung quanh đảo.

Với các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật biển và ven bờ phong phú nên vùng bờ tỉnh Quảng Trị có những thuận lợi cho phát triển đa ngành. Bên cạnh đó, vùng bờ tỉnh Quảng Trị cũng chứa nhiều yếu tố bất lợi về điều kiện tự nhiên như: Lãnh thổ dài nhưng hẹp dốc, đất đai một số vùng kém màu mỡ, khó khăn trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp lớn, tần suất vè cường độ thiên nhiên cao… điều này đặt ra yêu cầu cần suy xét, rà soát các loại hình sử dụng một cách khoa học, đưa ra một sơ đồ hợp lý và các quy định sử dụng phù hợp đối với không gian và tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị.

Theo quy hoạch, vùng bờ  tỉnh Quảng Trị được phân thành 3 vùng chính: vùng chú trọng bảo tồn và phát triển kinh tế; vùng phát triển kinh tế kết hợp bảo tồn và vùng khai thác. Các vùng chính được phân chia chi tiết thành 10 tiểu vùng, trong đó có hệ thống quy định cụ thể các hoạt động cho từng vùng. Dựa trên kết quả phân vùng chức năng và các định hướng phát triển kinh tế, quy hoạch vùng bờ đã đưa ra kế hoạch thực hiện chi tiết phân vùng chức năng thông qua các nhóm nhiệm vụ về bảo tồn, bảo vệ và phát triển bền vững vùng bờ, tăng cường năng lực quản lý và nhận thức cộng đồng về giá trị tài nguyên, môi trường vùng bờ; tăng cường năng lực quản lý và nhận thức của cộng đồng về giá trị tài nguyên, môi trường vùng bờ, tăng cường thể chế, chính sách.
 

Anh 2


Việc lập phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị làm cơ sở giúp cho các nhà quản lý hoạch định chính sách và thiết lập phương án khai thác, sử dụng bền vững, hợp lý các tài nguyên và không gian vùng bờ; giảm thiểu xung đột lợi ích giữa các ngành kinh tế, hỗ trợ sử dụng bền vững, an toàn, hiệu quả vùng bờ, bảo vệ, duy trì và phục hồi hệ sinh thái biển và ven biển nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Phạm vi thực hiện gồm phần đất liền (bao gồm các xã, thị trấn có biển thuộc 4 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong, huyện đảo Cổn Cỏ) và phần biển (Vùng biển ven bờ có ranh giới trong phạm vi 6 hải lý trở vào và vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ với phạm vi 6 hải lý xung quanh đảo).

Theo đó, Sở TN&MT Quảng Trị là cơ quan thường trực, đầu mối liên kết giữa các Sở, ban ngành trên địa bàn, giúp UBND tỉnh thực hiện kế hoạch và phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Chỉ đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thực hiện quy hoạch.

 

Tiến Nhất

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục