--Quảng cáo---
  • tai chinh ngan sach

Siết chặt kỷ cương tài chính ngân sách
Đầu tư - Tài chính - Lưu Nguyên Sơn - 13:03 10/03/2021
(TN&MT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 253/QĐ-BTC ngày 4/3/2021 về kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng được Bộ Tài chính yêu cầu đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN).
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO