kdt tay ho tay 2

Vụ tham nhũng tại dự án Tây Hồ Tây: Luật sư đề nghị điều tra thêm người liên quan

 08:56 06/07/2019

(TN&MT) - Tại phần tranh luận, luật sư cho rằng cần điều tra thêm trách nhiệm của những người liên quan khác trong Hội đồng bồi thường hỗ trợ dự án Tây Hồ Tây để tránh bỏ lọt tội phạm.