Rừng Amazon đang bị phá hủy với tốc độ chưa từng thấy trong thập kỷ qua

Rừng Amazon đang bị phá hủy với tốc độ chưa từng thấy trong thập kỷ qua

 15:14 02/12/2018

(TN&MT) - Theo hình ảnh vệ tinh, khoảng 7.900 km2 rừng nhiệt đới Amazon của Brazil đã biến mất từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018.