Chiêm ngưỡng nhiều hiện vật quý tại Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”

Chiêm ngưỡng nhiều hiện vật quý tại Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”

 05:04 17/05/2019

(TN&MT) – Trưng bày thể hiện các giai đoạn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác và sau khi đất nước giành được độc lập; hoạt động phát triển kinh tế, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, suốt đời vì hạnh phúc của nhân dân.