Anh: Năm 2019 sẽ là năm đầu tiên năng lượng sạch đánh bại nhiên liệu hóa thạch

Anh: Năm 2019 sẽ là năm đầu tiên năng lượng sạch đánh bại nhiên liệu hóa thạch

 07:06 21/06/2019

(TN&MT) – Nước Anh, nơi sản sinh ra năng lượng than năm nay dự kiến ​​sẽ sử dụng nhiều điện hơn từ các nguồn không có carbon như gió, mặt trời và hạt nhân so với các nhà máy nhiên liệu hóa thạch.