Những ý tưởng lớn góp phần thay đổi môi trường

Những ý tưởng lớn góp phần thay đổi môi trường

 22:56 22/04/2019

(TN&MT) - Một ngôi nhà nhỏ, chi phí thấp, cung cấp mọi thứ; một chiếc thuyền làm bằng nhựa tái chế và dép xỏ ngón; polyester làm từ chai tái chế; công cụ dựa trên không gian giúp theo dõi việc sử dụng đất trên bề mặt Trái đất…. Đó là những ý tưởng hấp dẫn giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.