Tiêu hủy lợn mắc bệnh tại huyện Vân Hồ

Sơn La: Tiêu hủy trên 3.000 con lợn mắc dịch tả châu Phi

 07:17 22/04/2019

(TN&MT) – Tính đến 15h ngày 21/4, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 69 bản, 29 xã, thị trấn thuộc 08 huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 3.148 con. Trong đó, có 3 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh, chết vì bệnh nên số xã đang có dịch bệnh tả lợn châu Phi hiện còn 26 xã.