Thời hạn đăng ký biến động đất đai

Thời hạn đăng ký biến động đất đai

 20:14 09/01/2019

(TN&MT) - Bạn đọc có địa chỉ email: haichauthc@gmail.com hỏi: Bố tôi mất hồi tháng 8/2018 và có để lại 1 giấy CNQSDĐ. Gia đình tôi có 7 em, trong đó có 5 chị em gái và 2 anh em trai. Chị em chúng tôi đã làm các thủ tục đầy đủ ở phòng công chứng, thống nhất chuyển tên Bố tôi sang cho 2 anh em trai đồng đứng tên để giữ lại 910m2 đất này làm chỗ thờ cúng. Tuy nhiên, đến nay Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa cấp sổ mới cho gia đình.
Ai có quyền nhận sổ đỏ thay thế người đã chết được ghi trong giấy hẹn?

Ai có quyền nhận sổ đỏ thay thế người đã chết được ghi trong giấy hẹn?

 21:19 19/06/2018

(TN&MT) – Tôi được biết, khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan chức năng sẽ hẹn ngày đến lấy giấy và làm các thủ tục tài chính. Người nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn cũng chính là người có quyền đến lấy giấy chứng nhận. Xin hỏi, chẳng may, người được hẹn mất đột ngột, không để lại di chúc thì ai sẽ có quyền thay thế người đó nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người nhận thay thế sẽ được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước hay sau khi có quyết định chia thừa kế theo pháp luật?