Thị trường hàng không: “Không thể nói vì không đủ năng lực quản lý mà kìm hãm phát triển”

Thị trường hàng không: “Không thể nói vì không đủ năng lực quản lý mà kìm hãm phát triển”

 09:53 17/05/2019

(TN&MT) - “Không thể nói rằng vì chúng tôi chỉ có ngần này nhân lực, vì tôi không đủ năng lực quản lý, để vì thế mà hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển của đất nước”, ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội - Phó ban dân nguyện của Quốc hội phát biểu tại Tọa đàm "Xây dựng môi trường phát triển lành mạnh cho ngành hàng không".
Khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ bảo vệ tầng ô dôn

Khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ bảo vệ tầng ô dôn

 17:49 14/09/2018

(TN&MT) - Doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi công nghệ sử dụng công nghệ giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ tầng ô dôn và tiết kiệm năng lượng, nhưng cần có thêm các hỗ trợ về cơ chế chính sách và tài chính trong thời gian tới. Đó là nhận định của các đại biểu tại buổi Tọa đàm về tác động đến kinh tế - xã hội khi Việt Nam phê chuẩn Bản sửa đổi bổ sung Kigali về kiểm soát và loại trừ các chất HFC của Nghị định thư Monteal.