10 cách để giảm rác thải nhựa đại dương

10 cách để giảm rác thải nhựa đại dương

 08:36 06/04/2019

(TN&MT) - 8 triệu tấn rác thải nhựa xả ra đại dương của chúng ta mỗi năm, làm chết và gây hại sinh vật biển.