1505 Ttr Lê Công Thành

Thay đổi tư duy dự báo phục vụ phát triển kinh tế xã hội

 07:04 15/05/2019

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường tại buổi làm việc với các đơn vị về công tác phòng chống thiên tai năm 2019 diễn ra chiều 15/5 tại Hà Nội.
Quảng Nam: Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi

Quảng Nam: Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi

 21:54 15/01/2019

(TN&MT) - Trong nội dung Chương trình công tác năm 2019, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi.
Quảng Nam triển khai Chương trình công tác năm 2019

Quảng Nam triển khai Chương trình công tác năm 2019

 02:42 05/01/2019

(TN&MT) - Để làm tốt nhiệm vụ năm 2019, tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thu hút đầu tư; thu ngân sách; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh phát triển tăng doanh thu ngành du lịch. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.