Miễn tiền sử dụng đất với nhiều đối tượng khó khăn

Miễn tiền sử dụng đất với nhiều đối tượng khó khăn

 11:48 13/06/2019

(TN&MT) - Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.