Sử dụng hóa chất tăng đột biến: Mối đe dọa đối với sức khỏe và môi trường

Sử dụng hóa chất tăng đột biến: Mối đe dọa đối với sức khỏe và môi trường

 11:07 14/03/2019

(TN&MT) - LHQ cảnh báo về sự thất bại toàn cầu trong việc giải quyết các mối nguy hiểm - với các rủi ro từ ung thư đến thiệt hại san hô.