Khuyến khích thực hiện mô hình EAP sẽ mang nhiều lợi ích thiết thực cho DN

Khuyến khích thực hiện mô hình EAP sẽ mang nhiều lợi ích thiết thực cho DN

 17:01 03/08/2018

(TM&MT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Khoa học và Công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VECEA), tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy thực hiện các giải pháp, hành động sinh thái (EAP) trong DN vừa và nhỏ".