am nhac ASEAN

Tổ chức Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019

 18:54 22/05/2019

(TN&MT) - Đây là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN.