Bảo tồn, phát triển Sơn Trà: Đã đến lúc cần thu về một mối

Bảo tồn, phát triển Sơn Trà: Đã đến lúc cần thu về một mối

 06:15 22/08/2018

(TN&MT) - Sự tham gia quản lý chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị đang đặt ra vấn đề phát triển thiếu bền vững của bán đảo Sơn Trà.
Bảo vệ “lá phổi xanh” của Thủ đô

Bảo vệ “lá phổi xanh” của Thủ đô

 01:42 16/05/2018

Diện tích rừng của Hà Nội không nhiều nhưng có vai trò, giá trị vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, các cấp, các ngành thành phố, nhất là lực lượng Kiểm lâm Hà Nội đã làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng - “lá phổi xanh” của Thủ đô.