Bảo vệ “lá phổi xanh” của Thủ đô

Bảo vệ “lá phổi xanh” của Thủ đô

 12:42 16/05/2018

Diện tích rừng của Hà Nội không nhiều nhưng có vai trò, giá trị vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, các cấp, các ngành thành phố, nhất là lực lượng Kiểm lâm Hà Nội đã làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng - “lá phổi xanh” của Thủ đô.