Sử dụng đất đang tiềm ẩn lớn nguy cơ lãng phí, tham nhũng

Sử dụng đất đang tiềm ẩn lớn nguy cơ lãng phí, tham nhũng

 11:49 23/05/2019

(TN&MT) -Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày tại phiên họp Quốc hội về kết quả kiểm toán từ 256 báo cáo kiểm toán trong năm 2018 đối với niên độ ngân sách năm 2017 vừa qua.
Cấm cán bộ kiểm toán uống bia rượu, hát karaoke với đơn vị được kiểm toán

Cấm cán bộ kiểm toán uống bia rượu, hát karaoke với đơn vị được kiểm toán

 10:02 12/04/2019

Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, kiểm toán viên chấp hành chưa nghiêm quy chế, quy định, quy trình và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp...
Quảng Nam: Xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công

Quảng Nam: Xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công

 13:52 10/12/2018

(TN&MT) - Tỉnh Quảng Nam sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công khai, minh bạch nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công.