Đà Nẵng: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát cháy rừng

Đà Nẵng: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát cháy rừng

 08:07 11/07/2019

(TN&MT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 4542/UBND-KTTC, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nội dung Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
IUCN hỗ trợ thiết lập hệ thống kiểm soát cháy rừng đầu tiên ở Pakistan

IUCN hỗ trợ thiết lập hệ thống kiểm soát cháy rừng đầu tiên ở Pakistan

 22:05 28/08/2018

(TN&MT) – Hệ thống kiểm soát cháy rừng được thiết lập tại Shinkiari, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, như một phần của dự án Quản lý rừng bền vững hiện đang được IUCN triển khai. Hệ thống sẽ giúp kiểm soát cháy rừng trong rừng lá kim tự nhiên.