Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kỷ niệm 30 năm xây dựng và trưởng thành

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kỷ niệm 30 năm xây dựng và trưởng thành

 13:09 26/11/2018

(TN&MT) – Sáng 26/11, tại trụ sở Bộ TN&MT, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và trưởng thành (1988-2018).