Độc đáo thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí của sinh viên

Độc đáo thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí của sinh viên

 15:34 27/02/2019

(TN&MT) - Nhóm sinh viên Nguyễn Phước Ngưỡng Thiện, Huỳnh Ngọc Thương và Trần Hữu Anh (trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) đã nghiên cứu chế tạo nên hệ thống quan trắc không khí tự động chạy bằng năng lượng mặt trời với tính năng ưu việt…