Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số đánh giá chỉ số sáng tạo, đổi mới

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số đánh giá chỉ số sáng tạo, đổi mới

 13:46 21/05/2019

(TN&MT) - Để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và hướng đến năm 2020, tại Nghị quyết số 19/2017/NĐ-CP, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT chủ trì báo cáo thực hiện 2 nội dung trong nhóm nhiệm vụ về bền vững sinh thái, đó là GDP/Đơn vị năng lượng sử dụng và Kết quả về bảo vệ môi trường nằm trong chỉ số đổi mới sáng tạo.
Hà Nội phấn đấu 45% GPD đến từ các ngành công nghiệp xanh, môi trường và tái chế chất thải

Hà Nội phấn đấu 45% GPD đến từ các ngành công nghiệp xanh, môi trường và tái chế chất thải

 07:18 02/11/2018

(TN&MT) – TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ đóng góp của các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, tái chế chất thải trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt từ 42% đến 45%; khoảng 50% các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng.