Dự thảo Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW: Đóng góp nhiều giải pháp mang tính chất đột phá

Dự thảo Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW: Đóng góp nhiều giải pháp mang tính chất đột phá

 16:48 26/04/2019

TN&MT) - Sáng 26/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Quốc gia góp ý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, Tổng cục Trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cùng đông đảo lãnh đạo đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương có biển cùng dự.