Tuổi trẻ Quảng Ninh tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường tự nhiên

Sở TN&MT Quảng Ninh: Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thiết thực, hiệu quả

 23:40 02/07/2018

(TN&MT) - Năm 2018 Quảng Ninh triển khai chủ đề về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, vì vậy từ đầu năm Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thiết thực, hiệu quả.
Chuyện người suốt 5 năm bảo vệ đàn voọc gáy trắng ở Quảng Bình

Chuyện người suốt 5 năm bảo vệ đàn voọc gáy trắng ở Quảng Bình

 23:23 21/05/2018

Với tình yêu dành cho loài voọc gáy trắng, một người dân tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã tự nguyện đứng ra bảo vệ loài linh trưởng này suốt 5 năm qua. Đây là loài động vật được xếp vào mức nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Bảo vệ “lá phổi xanh” của Thủ đô

Bảo vệ “lá phổi xanh” của Thủ đô

 01:42 16/05/2018

Diện tích rừng của Hà Nội không nhiều nhưng có vai trò, giá trị vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, các cấp, các ngành thành phố, nhất là lực lượng Kiểm lâm Hà Nội đã làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng - “lá phổi xanh” của Thủ đô.