130.000 cây được trồng ở các thành phố và thị trấn của Anh

130.000 cây được trồng ở các thành phố và thị trấn của Anh

 14:51 19/05/2019

(TN&MT) – Nhằm nỗ lực giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu, Anh sẽ dành các khoản tài trợ cho việc trồng và chăm sóc cây 3 năm.