Điện mặt trời nổi   công nghệ của tương lai

Điện mặt trời nổi - công nghệ của tương lai

 08:22 20/04/2018

(TN&MT) - Việc sử dụng mặt nước để sản xuất điện sạch sẽ là một ý tưởng tuyệt vời khi việc lắp đặt các tấm pin trên mặt đất đang bị mất nhiều diện tích và vẫn phải xử lý một khối lượng rác thải điện tử lớn.