Cháy rừng hoành hành ở Amazon: Chúng ta đang "đốt cháy" tương lai

Cháy rừng hoành hành ở Amazon: Chúng ta đang "đốt cháy" tương lai

 17:38 11/09/2019

(TN&MT) - Với những đám cháy rừng đang hoành hành ở Amazon, chúng ta đang đốt cháy tương lai của chúng ta - theo nghĩa đen.