Tủa Chùa (Điện Biên): Không để đất sản xuất nông nghiệp bị hoang hóa

Tủa Chùa (Điện Biên): Không để đất sản xuất nông nghiệp bị hoang hóa

 02:52 13/08/2019

(TN&MT) - Với phương châm không để hoang hóa diện tích đất sản xuất nông nghiệp, UBND huyện Tủa Chùa đã cấp kinh phí, chỉ đạo chính quyền cấp xã tích cực vận động người dân chuyển đổi một số diện tích đất lúa một vụ bị thiếu nước, không thể gieo cấy đúng kế hoạch do ảnh hưởng của thời tiết sang trồng một số loại cây khác như lạc và đậu tương.
ĐSBCL: Xác định 18 vùng đất sản xuất nông nghiệp thích nghi biến đổi khí hậu

ĐSBCL: Xác định 18 vùng đất sản xuất nông nghiệp thích nghi biến đổi khí hậu

 07:36 09/08/2019

Đất đai ở vùng ĐBSCL đang bị tác động xấu do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm thay đổi quá lớn. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp đang bị tác động nhiều nhất.