IMG 1367

Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho Đoàn viên Bộ TN&MT

 07:30 24/05/2019

(TN&MT) - Ngày 24/5, tại Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (TN&MT) phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.