--Quảng cáo---

Sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm cuộc sống người dân

Thời sự - 00:00 09/01/2014

(TN&MT) - Ngày 9/1, tại TP.HCM, Bộ TN&MT đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013.

   
(TN&MT) - Ngày 9/1, tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Nguyễn Mạnh Hiển đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các sở ngành liên quan các tỉnh phía Nam, các chuyên gia đến từ các trường đại học, các doanh nghiệp tư vấn pháp luật, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bồi thường, giải tỏa…
   
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì Hội nghị
   
  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết: Luật Đất đai 2013  được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII  và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014 là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.  Đây là dự án Luật được chuẩn bị công phu, nghiêm túc trên cơ sở kết quả tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành Luật Đất đai năm 2003, nghiên cứu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp; đồng thời đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đa số tầng lớp nhân dân.
   
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại Hội nghị
    
   
  Theo nội dung của Luật, có 65 điều Quốc hội trực tiếp giao cho Chính phủ quy định chi tiết để thi hành, 08 điều giao trách nhiệm cho Bộ TN&MT hướng dẫn và 07 điều giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh. Để chuẩn bị tốt cho việc thi hành Luật Đất đai 2013, Bộ TN&MT đã khẩn trương chuẩn bị nội dung 04 dự thảo Nghị định gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
   
  Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, yêu cầu đặt ra khi xây dựng các nội dung của các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai cần tiếp tục bám sát tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Các Nghị định quy đinh chi tiết thi hành Luật phải bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan; Nghị định chỉ quy định chi tiết những điều, khoản mà Luật giao cho Chính phủ; đồng thời làm rõ các nội dung trong Luật còn được hiểu chưa thống nhất; kế thừa các quy định hiện hành còn giá trị; bảo đảm tính  khả thi, ổn định của chính sách, pháp luật về đất đai. Đặc biệt, phải đảm bảo tính khả thi và giải quyết được những bất cập, tồn tại trong thực tiễn.
   
  Bộ trưởng đặc biệt  lưu ý việc xây dựng các Nghị định Luật cần theo quan điểm quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai theo quan điểm xuyên suốt: sử dụng  đất tiết kiệm, hiệu quả và không ngừng đảm bảo quyền lợi của người dân bị thu hồi đất.
   
Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Hội nghị
    
   
  Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Nguyễn Mạnh Hiển trình bày báo cáo đề dẫn thảo luận, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề quan trọng để xây dựng các Nghị định  của Luật Đất đai như: vấn đề lập quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm căn cứ quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Các điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư; việc thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định; cụ thể các trường hợp bất khả kháng dẫn đến chậm tiến độ sử dụng đất mà Nhà nước không thu hồi đất là những trường hợp nào.  Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho người đang sử dụng; đặc biệt là đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về sử dụng đất theo quy định; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai.
   
   
Toàn cảnh Hội nghị
    
  Đặc biệt, vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được các đại biểu tập trung thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng. Theo đó, các quy định của Nghị định  cần phù hợp với thực tiễn; tránh xáo trộn, gây so bì, khiếu kiện khi triển khai thực hiện. Việc hỗ trợ đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; quy định về suất tái định cư tối thiểu...;việc ban hành và điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất theo yêu cầu của Luật đất đai; việc xác định giá đất cụ thể, đặc biệt là xác định giá đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; việc xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh; các thông tin đầu vào cho việc định giá...
   
  Đánh giá cao những đóng góp ý kiến của các đại biểu, Bộ TN&MT sẽ tổng hợp, lựa chọn để chỉnh sửa các bản dự thảo Nghị định; đồng thời  tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến nữa để hoàn thiện các dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành kịp thời khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực.
   
  Bài & ảnh: Nguyễn Thanh
   
   
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO